zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača


ústredňa Podbrezovská 28, Bratislava     02 44 88 98 15
ústredňa Pri vinohradoch 267, Bratislava     02 44 88 71 22
ústredňa DSS Strelková 2, Bratislava 02 44 88 37 61

 

Riaditeľ Mgr. Ján Kmeť, PhD. jkmet@ddraca.sk 44 88 74 87  ústr.Podbrezovská
     
Sociálny úsek    
Vedúca Mgr. Mária Gdovinová
mgdovinova@ddraca.sk 44 88 98 15 ústr.Podbrezovská
DSS a ZpS Podbrezovská    
Sociálny terapeut Mgr. Anna Mezeyová amezeyova@ddraca.sk 44 87 31 80  ústr.Podbrezovská
Sociálny terapeut Mgr. Lenka Benedikovičová lbenedikovicova@ddraca.sk  44 88 98 15  ústr.Podbrezovská
Sociálny terapeut Mgr. Elena Řehořková erehorkova@ddraca.sk 44 88 98 15 Ústr.Podbrezovská
Psychologička Mgr. Lucia Jánošová ljanosova@ddraca.sk  44 87 31 80  ústr.Podbrezovská
Sociálny pracovník Mgr. Jana Folková  jfolkova@ddraca.sk  44 88 71 22  ústr.Podbrezovska 
Sociálny pracovník Mgr. Elena Lukešová elukesova@ddraca.sk 44 87 31 80  ústr.Podbrezovská
Sociálny pracovník Mgr. Ľuba Orovanová lorovanova@ddraca.sk  44 88 44 92 ústr.Podbrezovská
Ergoterapeut Viera Hajdúchová  vhajduchova@ddraca.sk  44 88 98 15  ústr.Podbrezovská
ZpS Pri vinohradoch
Sociálny pracovník Mgr. Eva Bednárová ebednarova@ddraca.sk  44 88 71 22  ústr.Pri vinohradoch
DSS Strelkova
Vedúca   Mgr. Darina Vajanská dvajanska@ddraca.sk 44 88 37 61 ústr.Strelkova
Ergoterapeut   Mgr. Adriana Strečanská astrecanska@ddraca.sk 44 88 37 61   ústr.Strelkova
         
Zdravotný úsek
Vedúca   Mgr. Margita Bartalošová mbartalosova@ddraca.sk 905941780 DSS a ZpS Podbrezovská    
úseková sestra Anežka Lederleitnerová   911 868 117 DSS a ZpS Podbrezovská    
úseková sestra Katarína Zálešáková     DSS a ZpS Podbrezovská    
         
Ekonomický úsek
Vedúci  Ing. Ľuboš Vlasák  lvlasak@ddraca.sk 02/44882369 DSS a ZpS Podbrezovská    
         
Stravovací úsek
Vedúci Juraj Párnica jparnica@ddraca.sk 02/44883259 DSS a ZpS Podbrezovská    
         
Technický úsek
Vedúci Dušan Zdenek dzdenek@ddraca.sk 02/44889815 DSS a ZpS Podbrezovská