zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača


ústredňa Podbrezovská 28, Bratislava     02 44 88 98 15
ústredňa Podbrezovská 28, Bratislava     02 44 88 98 15
ústredňa Pri vinohradoch 267, Bratislava     02 44 88 71 22
ústredňa DSS Strelková 2, Bratislava 02 44 88 37 61

Riaditeľ

Mgr. Ján Kmeť, PhD.

jkmet@ddraca.sk

44 88 74 87

ústr.Podbrezovská

Personalista

Mgr. Martina Uličná

mulicna@ddraca.sk

44 88 98 15

ústr.Podbrezovská

     

Oddelenie sociálno-zdravotné    

Vedúca

PhDr. Mária Gdovinová

mgdovinova@ddraca.sk

44 88 98 15

ústr.Podbrezovská

DSS a ZpS Podbrezovská    

Sociálny terapeut

Mgr. Anna Mezeyová

amezeyova@ddraca.sk

44 88 98 15

ústr.Podbrezovská

Sociálny terapeut

Mgr. Lenka Prutkayová

lprutkayova@ddraca.sk 

44 88 98 15 

ústr.Podbrezovská

Sociálny terapeut

Mgr. Elena Řehořková

erehorkova@ddraca.sk

44 88 98 15

Ústr.Podbrezovská

Sociálny terapeut

Mgr. Adriana Strečanská

astrecanska@ddraca.sk

44 88 37 61  

ústr.Podbrezovská

Psychológ

 

 

 

 

Sociálny pracovník

Mgr. Jana Folková 

jfolkova@ddraca.sk 

44 88 71 22 

ústr.Podbrezovska 

Sociálny pracovník

PhDr. Oľga Jarošová

ojarosova@ddraca.sk

44 88 71 22

ústr. Pri vinohradoch

Sociálny pracovník

Mgr. Elena Lukešová

elukesova@ddraca.sk

44 87 31 80 

ústr.Podbrezovská

Sociálny pracovník

Mgr. Ľuba Orovanová

lorovanova@ddraca.sk 

44 88 44 92

ústr.Podbrezovská

Ergoterapeut

Viera Hajdúchová 

vhajduchova@ddraca.sk 

44 88 98 15 

ústr.Podbrezovská

úseková sestra

Mária Herchlová

mherchlova@ddraca.sk

44 88 98 15

ústr.Podbrezovská

úseková sestra

Anežka Lederleitnerová

 alederleitnerova@ddraca.sk

0911 868 117

ústr.Podbrezovská

úseková sestra

Katarína Zálešáková

 kzalesakova@ddraca.sk

44 88 98 15

ústr.Podbrezovská

úseková sestra

Veronika Struhárová

 vstruharova@ddraca.sk

44 88 98 15

ústr.Podbrezovská

ZpS Pri vinohradoch

Vedúca

Mgr. Darina Vajanská

dvajanska@ddraca.sk

44 88 37 61

ústr. Pri vinohradoch

Sociálny pracovník

Mgr. Mária Ondrušová

mondrusova@ddraca.sk 

44 88 71 22 

ústr .Pri vinohradoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelenie ekonomicko-prevádzkové

Vedúci

 Ing. Ľuboš Vlasák

 lvlasak@ddraca.sk

02/44882369

DSS a ZpS Podbrezovská    

Prevádzkový úsek

 

 

 

 

Vedúci

Dušan Zdenek

dzdenek@ddraca.sk

02/44889815

DSS a ZpS Podbrezovská    

 

 

 

 

 

Oddelenie stravovacej jednotky

Vedúci

Juraj Párnica

jparnica@ddraca.sk

02/44883259

DSS a ZpS Podbrezovská