Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava

IČO: 30804191
DIČ: 2020880719
Právna forma: rozpočtová organizácia

tel.: 02/44 88 98 15 (informácie)
e-mail: ddraca@ddraca.sk

Bankové spojenie:

Výdavkový účet IBAN: SK30 8180 0000 0070 0047 1111
Príjmový účet IBAN: SK15 8180 0000 0070 0047 1090
Depozitný účet IBAN: SK77 8180 0000 0070 0047 1138
Účet darov a grantov IBAN: SK58 8180 0000 0070 0047 1189

Prevádzka: Podbrezovská 28

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava
tel.: 02/44 88 98 15 (informácie)
e-mail: ddraca@ddraca.sk

návštevné hodiny DSS a ZpS Rača: od 15:00 do 17:00 hod.

Prevádzka: Pri vinohradoch 267

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
tel.: 02/44 88 71 22 (informácie)
e-mail: ddraca@ddraca.sk

ÚSEK RIADITEĽKY

Riaditeľka
Mgr. Miroslava Tatarkovičová
mail: miroslava.tatarkovicova@ddraca.sk
tel. č. 02/44889815

 

personalistka:
Mgr. Alena Pethöová
mail: apethoova@ddraca.sk
tel.č.: 02/44 88 98 15

Nutričný terapeut:
Ing. Nikola Sitárová
mail: nikola.sitarova@ddraca.sk
tel. č. 02/44 88 98 15

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Vedúci ekonomického oddelenia
Stanislava Jakubčáková
mail: stanislava.jakubcakova@ddraca.sk
tel.č. 02/44889815 kl. 131

referent verejného obstarávania: Ing. Jana Galvánková
mail: jana.galvankova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15, 0940 504 429

pokladňa: Jana Procházková
mail: jprochazkova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15
Stránkové hodiny pokladne (Podbrezovská 28 – prízemie):
Pondelok: 09:00 – 11:00, 12:00 – 14:00
Streda: 09:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

účtovníčka majetku: Melinda Šeböková
mail: melinda.sebokova@ddraca.sk
tel.č. 0940 504 429

mzdová účtovníčka:
mail: mzdy@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

všeobecný účtovník: Stanislava Jakubčáková
mail: stanislava.jakubcakova@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

Vedúci prevádzkového oddelenia
Mgr. Andrej Kirchner
mail: andrej.kirchner@ddraca.sk
tel.č. 02/44 88 98 15

SOCIÁLNO – TERAPEUTICKÉ ODDELENIE

Vedúca sociálno – terapeutického oddelenia

Mgr. Andrea Šimková
mail: andrea.simkova@ddraca.sk
kontakt: 0948874212

vybavovanie žiadostí o príjem PSS: Mgr. Andrea Šimková
mail: andrea.simkova@ddraca.sk
kontakt: 0948874212

sociálny pracovník  (pracovisko Podbrezovská, poschodie 1 a 2) : 8Mgr. Tatiana Bobáková
mail: tatiana.bobakova@ddraca.sk
tel.č. 0948 942 888 

sociálny pracovník (pracovisko Podbrezovská, poschodie 0 a 3): Mgr. Valentína Novotná
mail: valentina.novotna@ddraca.sk
kontakt: 0917 125 851

sociálny terapeut (pracovisko Pri vinohradoch): Mgr. Valentína Novotná
mail: valentina.novotna@ddraca.sk
kontakt: 0917 125 851

Sociálny terapeut (pracovisko Podbrezovská):

 0. Poschodie: Viera Hajdúchová

 1. Poschodie: Viera Hajdúchová

 2. Poschodie: Mgr. Anna Mezeyová, Mgr. Galina Štrauchová

 3. Poschodie: Mgr. Lenka Prutkayová

ODDELENIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Vedúca sestra
Katarína Zálešáková
mail: kzalesakova@ddraca.sk
tel.č. 02/44889815

 

0. poschodie
miestnosť sestier: 0. poschodie 0948874215

staničná sestra: Veronika Struhárová
mail: vstruharova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod
na tel. č. 0917517733

1. poschodie

miestnosť sestier 1. poschodie 0903988449

staničná sestra: Veronika Struhárová
mail: vstruharova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod
na tel. č. 0917517733

2. poschodie
miestnosť sestier: 2. poschodie 0917405293
staničná sestra: Eva Mičianová
mail: eva.micianova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod

3. poschodie
miestnosť sestier: 3. poschodie 0915792568
staničná sestra: Herchlová Mária
mail: mherchlova@ddraca.sk
telefonovať iba v prac. dni pondelok – piatok od 8,30 – do 15,00 hod
na tel. č. 0940504428