Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

PRED NÁSTUPOM

Po písomnej Výzve k nástupu do zariadenia a doložení všetkých potrebných vyšetrení, budete pozvaní na „prijímaciu komisiu“.
Je to stretnutie žiadateľa, jeho príbuzného, alebo blízkeho človeka, so sociálnym pracovníkom, sociálnym terapeutom a úsekovou zdravotnou sestrou toho úseku, na ktorom bude žiadateľ po nástupe ubytovaný. Prijímacej komisie sa ďalej zúčastní aj zástupca zriaďovateľa, riaditeľ zariadenia a vedúca sociálno-zdravotného oddelenia. Zároveň sa dohodne presný termín nástupu. Na stretnutí sa dozviete všetky potrebné informácie a zároveň vám predstavíme odborný tím pracovníkov nášho zariadenia. Veríme, že osobným stretnutím získate uistenie, že o vášho príbuzného sa postaráme odborne aj ľudsky. Bez vašej účasti ale nevieme poskytnúť kvalitnú sociálnu službu. Vy ste tí, ktorí príbuzného poznáte najlepšie, rozumiete mu, poznáte jeho minulosť, zvyky, to čo má rád, aj to čo mu prekáža. Preto sú vaše informácie pre nás veľmi cenné a vy sa týmto stávate našim partnerom pri poskytovaní kvalitnej sociálnej služby.

Sociálni pracovníci vám predložia:

 • Domáci poriadok zariadenia,
 • návrh Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, ktorú v deň nástupu budete podpisovať,
 • zoznam odporúčaných osobných vecí,

Zároveň vás budú informovať:

 • o možnosti úschovy cenných vecí,
 • o depozitnom účte pre zabezpečovanie liekov a hygienických pomôcok,
 • o prinesení si dokladov (občiansky preukaz, preukaz poistenca), prípadne dokumentov ako generálne plnomocenstvo, či právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony,
 • o aktivitách a iných službách,
 • o potrebe v hotovosti zaplatiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu do konca aktuálneho mesiaca (alikvótna čiastka) v deň nástupu,

Úseková sestra vás bude informovať:

 • o nutnosti doplniť kompletnú zdravotnú dokumentáciu, alebo poslednú prepúšťaciu správu, ktorú odovzdáte zdravotnej sestre a taktiež lieky na mesiac dopredu (ak nejaké pravidelne užívate),
 • o možnosti kapitácie u všeobecného lekára,
 • o spolupráci pri zabezpečovaní liekov, hygienických pomôcok, doprovodu na odborné vyšetrenia,

Všetky potrebné informácie sa teda pred nástupom včas dozviete.


Ďalšie užitočné informácie nájdete v časti: Často kladené otázky