zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Informácie o podmienkach prijatia do DSS a ZPS Rača

 

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do:

Domova sociálnych služieb:

 1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( DOC , PDF )
 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb
 3. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 4. Potvrdenie o príjme
 5. Doklady o majetkových pomeroch  ( Vyhlásenie o majetku  DOC )

 

 

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do:  

Zariadenia pre seniorov:

 1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( DOC , PDF )
 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 3. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 4. Potvrdenie o príjme
 5. Doklady o majetkových pomeroch  ( Vyhlásenie o majetku DOC )

 

 

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do: 

Špecializovaného zariadenia:

 1. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( DOC , PDF )
 2. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení
 3. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 4. Potvrdenie o príjme
 5. Doklady o majetkových pomeroch  ( Vyhlásenie o majetku DOC )

 

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na: PhDr. Mária Gdovinová,  tel.44 88 98  15 mgdovinova@ddraca.sk