zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Pre zamestnancov ZSS BSK

 

Cenník

Protokol o odovzdaní a prevzatí ubytovacieho priestoru

UBYTOVACÍ PORIADOK

ZMLUVA  O  UBYTOVANÍ

Žiadosť o poskytnutie prechodného ubytovania 

Vnútorná smernica - Podmienky ubytovania zamestnancov