zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov:

Na základe ustanovenia § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) verejný poskytovateľ sociálnych služieb – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača oznamuje výšku priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za jednotlivé druhy poskytovanej sociálnej služby nasledovne:

Rok 2018

  1. Sociálna služba poskytovaná v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou – výškapriemerných ekonomicky oprávnených nákladov po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri je 989,96 Eur.
  2. Sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov celoročnou pobytovou formou – výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri je 634,57 Eur.
  3. Sociálna služba poskytovaná v špecializovanom zariadení celoročnou pobytovou formou – výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri je 872,60 Eur.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona


Rok 2017

  1. Sociálna služba poskytovaná v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou – výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri je 1 032,99 Eur.
  2. Sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov celoročnou pobytovou formou – výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri je 685,23 Eur.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona