zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov:

Na základe ustanovenia § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov verejný poskytovateľ sociálnych služieb – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača oznamuje výšku priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za r. 2017 za jednotlivé druhy poskytovanej sociálnej služby nasledovne:

 

1.Sociálna služba poskytovaná v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou – výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri je 1 032,99  Eur

 

2.Sociálna služba poskytovaná v zariadení pre seniorov celoročnou pobytovou formou – výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri je 685,23 Eur.  

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sú uvedené v prílohe [otvorí sa PDF dokument v novom okne]