zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

História DSS Zps Rača:

 

V roku 1993 Okresný úrad Bratislava, zriadil Sociálne centrum pre poskytovanie služieb cociálnej starostlivosti Bratislava - Rača, Pri vinohradoch 267, ako samostatnú rozpočtovú organizáciu, napojenú na rozpočet okresného úradu Bratislava s kapacitou 100 miest.
 
V roku 1996 zmenou legislatívy vznikol Krajský úrad v Bratislave a Sociálne centrum ... bolo napojené na rozpočet Krajského úradu v Bratislave.
V roku 1998 zmenou legislatívy, t.j. prijatím nového zákona o sociálnej pomoci sa zmenilo pomenovanie zo Sociálneho centra na Domov dôchodcov Rača.
  
V roku 2000 sa rozšíril Domov dôchodcov Rača o dva nové pavilóny na Podbrezovskej 28, Bratislava, s kapacitou 155 miest.
 
V roku 2001 bola prekvalifikovaná časť Domova dôchodcov Strelková 2, Bratislava na Domov sociálnych služieb, s kapacitou 34 miest.
 
K 1. 7. 2002 zriaďovateľská pôsobnosť Domova dôchodcov Rača s celkovou kapacitou 289 lôžok prešla na Bratislavský samosprávny kraj.
 
Od 1.1. 2009 je v účinnosti zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V súlade s uvedeným zákonom došlo k zmene názvu zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov.