zriaďovateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Konverzný kurz:
1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa, desatinná čiarka sa píše ako bodka.

 

 

 

 

 

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov:
Ing. Štefan MARUŠÁK
Hlavný kontrolór

 

Zásady uplatňovania zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

Oznam protispoločenskej činnosti je možné podať:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Hlavný kontrolór
Sabinovská 16 P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25