Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

 

   ,,Domov nie je miesto kde bývaš, ale kde ti rozumejú“       

 

 

ČO POSKYTUJEME

UBYTOVANIE

v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

CELODENNÁ STRAVA

pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

OPATROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ 

pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ 

podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

Zastávka Púchovská

električka č. 7, 3

autobusy 56, 59, 65, 506, 510, 520, 531, 540, 550

Zastávka Tbiliská

autobusy 52, 56, 65

 

parkovisko

Možnosť parkovania pred zariadením zdarma.

 

 

! POZOR ! –> dôležité informácie ohľadom návštev

Informácia pre návštevy od 15.5.2023

 

Vážení príbuzní a priatelia prijímateľov sociálnych služieb,
odporúčame Vám nasledovné podmienky návštev z dôvodu plynulej organizácie práce v zariadení v DSS a ZpS Rača v priestoroch na Podbrezovskej 28, Bratislava:

  • Mobilní klienti, môžu  kedykoľvek opustiť zariadenie bez udania času návštev, svoj odchod a predpokladaný príchod do zariadenia, vopred odporúčame  nahlásiť zdravotnému personálu, sociálnemu pracovníkovi a na informáciách.
  • Návštevníci,  ktorí  si želajú návštevu v zariadení odporúčame vopred nahlásiť, najlepšie telefonicky na čísle  telefónu: 02/44 88 98 15 alebo 0917 517 722 z dôvodu organizácie návštev v návštevnej miestnosti, na terase zariadenia /počas návštevy si môžete zapožičať deky, ktoré sú na informáciách/ a v záhrade areálu.
  • Návštevám prijímateľov sociálnej služby, ktorí potrebujú pomoc pri obliekaní a mobilizácii do mechanického vozíka, nahlásiť sa vopred, aby mal personál dostatok času na prípravu prijímateľa sociálnej služby.
  • Každú návštevu je službu konajúci informátor povinný vopred zapísať (príchod a odchod)  do Knihy návštev.
  • Návštevu na izbe prijímateľa sociálnej služby v zariadení  je možné vykonávať  vo výnimočných prípadoch(u imobilných prijímateľov, ktorým sa poskytuje paliatívna starostlivosť alebo v prípade výnimočnej situácie).
  • Riadime sa aktuálnymi protipandemickými opatreniami v zmysle platnej legislatívy.

 

Mgr. Miroslava Tatarkovičová
riaditeľka DSS a ZpS Rača

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: