Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V zariadeniach sociálnych služieb, bude sčítanie obyvateľov prebiehať s podporou sčítacieho asistenta od 01.04.2021.

Týka sa všetkých, ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby v DSS a ZPS Rača, bez ohľadu na trvalý pobyt.


Vážení príbuzní a priatelia, od 15.2.2021 je opäť možné priniesť vašim blízkym balíčky.

Postup odovzdávania balíkov/nákupov je zvyčajný – prosím zazvoňte pri vstupnej bráne na informátora a ten od vás balík prevezme. 

Bohužiaľ naďalej platí obmedzenie návštev.

Ďakujem za porozumenie a trpezlivosť!


Opäť ponúkame možnosť video rozhovoru so svojimi blízkymi prostredníctvom aplikácie SKYPE. 

V prípade záujmu kontaktujte sociálne terapeutky príslušného úseku.


COVID-19

  • Krízový plán v  prípade nariadenia  karantény  v DSS a ZpS Rača  z  dôvodu  potvrdeného  výskytu  ochorenia COVID-19: Otvoriť dokument (PDF)

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

ubytovanie   v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

celodennú stravu   pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

opatrovateľskú starostlivosť   pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

ošetrovateľskú starostlivosť    podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

parkovisko

tiché prostredie

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: