Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

V ďalšom kole priebežného testovania domovov sociálnych služieb sa v našom zariadení dňa 20.11.2020

opäť potvrdili negatívne výsledky na Covid-19 u všetkých testovaných prijímateľov aj zamestnancov! 

Ďakujeme všetkým za spoluprácu, zostávame zodpovední!   


Z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého stavu pandémie prijímatelia sociálnych služieb

v časti Pri vinohradoch

na spoločnom stretnutí dňa 09.11.2020 o 11:00 hod.  odsúhlasili, že vo vlastnom záujme zodpovedne zvážia opúšťanie zariadenia len na čas:

nevyhnutného nákupu od 9,00 – 11,00 hod. do najbližšej predajne (pokiaľ nákupy nezabezpečia príbuzní a zároveň je stále v ponuke odoberanie stravy),
návštevy lekára len na nevyhnutné ošetrenie (po návšteve vyšetrenia je povinná karanténa, ktorá bude ukončená testovaním na Covid-19 u nás v zariadení zdarma),
vybavovania nevyhnutných úradných záležitosti pokiaľ neznesú odklad.

V platnosti ostávajú nariadenia: 
– návštevy v zariadení sú pozastavené, 
– iné aktivity mimo zariadenia, s výnimkou vyššie uvedených, sa naďalej neodporúčajú,
– nosenie RÚŠKA je povinné v interiéri aj v exteriéri zariadenia,
– stále je potrebné obmedzenie kontaktov medzi sebou, odstupy a dezinfekcia,
– 2x denne sa vykonáva monitoring príznakov COVID-19.

Ďakujeme, že ste zodpovední voči sebe, aj voči svojmu okoliu!


Opäť ponúkame možnosť video rozhovoru so svojimi blízkymi prostredníctvom aplikácie SKYPE. 

V prípade záujmu kontaktujte sociálne terapeutky príslušného úseku.


PREVENTÍVNE OBMEDZENIE NÁVŠTEV od 26.8.2020  Podbrezovská 28

 

Červený semafor označil Bratislavu za vysoko rizikovú v šírení nákazy COVID – 19. Našou spoločnou zodpovednosťou je chrániť zdravie a život prijímateľov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou v spoločnosti.
Vzhľadom na odporúčanie obmedziť návštevy v domovoch sociálnych služieb, pristupujeme aj my k tomuto preventívnemu opatreniu a dočasne obmedzujeme návštevy v zariadení.
Individuálne budeme riešiť len návštevy pri lôžku prijímateľov vo vážnom zdravotnom stave.
Veríme, že situácia sa postupne znova upokojí.
Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť Vašich blízkych.

TÝMTO OPATRENÍM SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ PREDCHÁDZAJÚCE ZMENY V BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENIACH S VÝNIMKOU NÁSTUPU NOVÝCH PRIJÍMATEĽOV A OPATRENÍ PLATNÝCH PRE ČASŤ PRI VINOHRADOCH.


COVID-19

  • Krízový plán v  prípade nariadenia  karantény  v DSS a ZpS Rača  z  dôvodu  potvrdeného  výskytu  ochorenia COVID-19: Otvoriť dokument (PDF)

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

ubytovanie   v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

celodennú stravu   pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

opatrovateľskú starostlivosť   pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

ošetrovateľskú starostlivosť    podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

parkovisko

tiché prostredie

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: