Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Dňa 25.8.2021 sme privítali vzácnu návštevu – 

pani prezidentku Zuzanu Čaputovú.


Dovoľujeme si uverejniť jej vlastné slová a postrehy na naše zariadenie.

„Je dôležité, aby seniorky a seniori boli vypočutí a aby sme im dávali najavo náš rešpekt a záujem. Pandémia vstúpila do života mnohých rodín, najviac však zasiahla starších ľudí. Dramaticky sa dotkla aj zariadení sociálnych služieb.

Jedno také – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Rači – som dnes navštívila. Koncom minulého roka si prešlo takmer dvojmesačnou karanténou a zaznamenali aj obete na životoch. Dnes patrí medzi najzaočkovanejšie zariadenia. Klienti aj personál veria, že vakcinácia im pomôže vyhnúť sa situácii, kedy si doslova siahli na dno svojich fyzických i psychických síl.

Obyvatelia tohto domova ma príjemne prekvapili ich vyrovnanosťou a tým, že sa vedia tešiť z každodenných maličkostí, ktoré zažijú v ich záhrade, či v čajovni. Dokonca majú svoj spevokol a vydávajú noviny. Rozprávala som sa s niekdajšou učiteľkou, nositeľkou vyznamenania sv. Gorazda, ktorej žiaci a žiačky žijú po celom svete; s pánom, ktorý pôsobil v legislatíve, bývalou aktivistkou Červeného kríža, či zdravotnou laborantkou.

Pri rozhovoroch s našimi seniormi a seniorkami si uvedomujem, akú bohatú životnú skúsenosť môžu mladším generáciám sprostredkovať. Vždy je pre mňa veľkým obohatením rozprávať sa s takýmito vzácnymi ľuďmi. Vedeniu i celému personálu domova v Rači, ale aj vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku, patrí obrovské uznanie za obetavosť a statočnosť. Ďakujem im za ich prácu, ktorá stále nemá dostatočné spoločenské, ale ani finančné ocenenie.“


NÁVŠTEVY V PRIESTOROCH NA PODBREZOVSKEJ 28, BRATISLAVA 

OD 19.7.2021

 

návštevy si prosím dohodnite telefonicky na INFORMÁCIÁCH 02/44 88 98 15 alebo 0917 517 722.

NÁVŠTEVY:

  • prebiehajú na terase zariadenia,
  • priestor pravidelne dezinfikujeme a pripravujeme pre ďalších návštevníkov,
  • vstup je povolený maximálne 2 osobám na jedného prijímateľa,
  • deťom do 15 rokov návšteva nebude umožnená.

 

VSTUP je možný:

a) osobe s potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hodín
alebo osobe s potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín

b) osobe, ktorá prekonala ochorenie Covid-19 a o jeho prekonaní sa preukáže dokladom nie starším ako 180 dní,

c) zaočkovanej osobe druhou dávkou vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna) ak od očkovania uplynulo 14 dní,

d) zaočkovanej osobe prvou dávkou vakcíny (Astra/Zeneca) ak od očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,

e) s respirátorom FFP2, po dezinfekcii rúk, odmeraní teploty, ktoré absolvujete na informáciách.

• prinesené veci pre prijímateľov odovzdajte prosím na informáciách,
• zdržiavajte sa len na vyhradenom mieste pre návštevy,
• nie je povolený voľný pohyb po budove,
• nie je povolený fyzický kontakt s prijímateľom.

 

Prajeme vám príjemne prežitý spoločný čas, ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie nutných opatrení.

 

Mgr. Miroslava Tatarkovičová
riaditeľka DSS a ZpS Rača


Uvoľnenie opatrení v časti Podbrezovská 28

od 14.7.2021

Zaočkovaní klienti môžu opustiť zariadenie bez doprovodu a po návrate do zariadenia nemusia byť v karanténe, ani absolvovať Ag test.

Nezaočkovaní klienti pri odchode zo zariadenia musia absolvovať 5 dňovú karanténu a následne budú testovaní Ag testom.

Návštevy v zariadení zostávajú v pôvodnom regulovanom režime (viď informácie nižšie).

Prosíme vás ani mimo zariadenia nezabúdajte na R – O –R

RÚŠKO – v budove, v obchode, mestskej doprave sme povinní nosiť rúška.
ODSTUP – dodržiavame od seba odstupy.
RUKY – umývame/dezinfikujeme si ruky.

Mgr. Miroslava Tatarkovičová
riaditeľka DSS a ZpS Rača


NÁVŠTEVY V BYTOCH PRI VINOHRADOCH 267, BRATISLAVA

od 10.05.2021

– sú umožnené
a) osobe, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní,
b) osobe, ktorá prekonala ochorenie Covid 19 a o jeho prekonaní sa preukáže dokladom nie starším ako 180 dní,
c) zaočkovanej osobe druhou dávkou vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna) ak od očkovania uplynulo 14 dní,
d) zaočkovanej osobe prvou dávkou vakcíny (Astra/Zeneca) ak od očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,
e) s respirátorom FFP2, po dezinfekcii rúk, odmeraní teploty, po vyplnení Čestného vyhlásenia ktoré absolvuje na informáciách,

– opustenie priestorov zariadenia odporúčame zvážiť s prihliadnutím na riziko opätovného návratu nákazy a s odporúčaním naďalej dodržiavať zásad ochrany zdravia ROR …
(Návštevy prijímateľov sociálnej služby mimo zariadenia na viac ako jeden deň, nahlásiť vopred u informátorov a sociálnych pracovníkov. Pri návrate do zariadenia je potrebné meranie teploty, absolvovanie testu v zariadení a vyplnenie čestného vyhlásenia na informáciách.)

Ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie nutných opatrení.

Mgr. Miroslava Tatarkovičová
riaditeľka DSS a ZpS Rača


        COVID-19

  • Čo je COVID-19, ako sa môžeme chrániť a ďalšie sa dozviete v tomto dokumente.

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

ubytovanie   v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

celodennú stravu   pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

opatrovateľskú starostlivosť   pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

ošetrovateľskú starostlivosť    podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

parkovisko

tiché prostredie

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: