Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Od pondelka 8.11.2021 je Bratislava v červenej zóne Covid automatu

Čo to pre nás znamená:

 • nosenie respirátorov FFP2 vo vnútorných priestoroch, 
 • pri návštevách na terase je zakázané požívanie akýchkoľvek nápojov a potravín, klient aj návšteva musia mať nasadené respirátory,
 • na vyšetrenie k lekárovi je možné ísť iba so sprievodom opatrovateľky, je potrebné mať respirátor a rukavice,
 • po hospitalizácii alebo centrálnom príjme v nemocnici ide klient na 5 dní do karantény,
 • pri návštevách mimo zariadenia u svojich príbuzných či známych ide klient na 5 dní do karantény,
 • Ag test sa bude robiť pri návratoch z návštev mimo zariadenia a po návrate z hospitalizácie alebo centrálneho príjmu v nemocnici, po karanténe sa urobí druhý Ag test.   

Spoločne to zvládneme!


NÁVŠTEVY V PRIESTOROCH NA PODBREZOVSKEJ 28, BRATISLAVA 

OD 19.7.2021

 

návštevy si prosím dohodnite telefonicky na INFORMÁCIÁCH 02/44 88 98 15 alebo 0917 517 722.

NÁVŠTEVY:

 • prebiehajú na terase zariadenia,
 • priestor pravidelne dezinfikujeme a pripravujeme pre ďalších návštevníkov,
 • vstup je povolený maximálne 2 osobám na jedného prijímateľa,
 • deťom do 15 rokov návšteva nebude umožnená.

 

VSTUP je možný:

a) osobe s potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu nie starším ako 72 hodín
alebo osobe s potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 48 hodín

b) osobe, ktorá prekonala ochorenie Covid-19 a o jeho prekonaní sa preukáže dokladom nie starším ako 180 dní,

c) zaočkovanej osobe druhou dávkou vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna) ak od očkovania uplynulo 14 dní,

d) zaočkovanej osobe prvou dávkou vakcíny (Astra/Zeneca) ak od očkovania uplynulo viac ako 4 týždne,

e) s respirátorom FFP2, po dezinfekcii rúk, odmeraní teploty, ktoré absolvujete na informáciách.

• prinesené veci pre prijímateľov odovzdajte prosím na informáciách,
• zdržiavajte sa len na vyhradenom mieste pre návštevy,
• nie je povolený voľný pohyb po budove,
• nie je povolený fyzický kontakt s prijímateľom.

 

Prajeme vám príjemne prežitý spoločný čas, ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie nutných opatrení.

 

Mgr. Miroslava Tatarkovičová
riaditeľka DSS a ZpS Rača


        COVID-19

 • Čo je COVID-19, ako sa môžeme chrániť a ďalšie sa dozviete v tomto dokumente.

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

ubytovanie   v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

celodennú stravu   pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

opatrovateľskú starostlivosť   pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

ošetrovateľskú starostlivosť    podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

parkovisko

tiché prostredie

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: