Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Po vzájomnej dohode všetkých prijímateľov sociálnej služby v časti

Pri vinohradoch

zostávame dobrovoľne v karanténe od 24.10.2020 do 08.11.2020.

Po karanténe a dvoch testovaniach veríme, že budeme všetci negatívni.

 

Ďakujeme za podporu všetkých príbuzných a zamestnancov.

 


Opäť ponúkame možnosť video rozhovoru so svojimi blízkymi prostredníctvom aplikácie SKYPE. 

V prípade záujmu kontaktujte sociálne terapeutky príslušného úseku.


PREVENTÍVNE OBMEDZENIE NÁVŠTEV od 26.8.2020 – Podbrezovská 28

 

Červený semafor označil Bratislavu za vysoko rizikovú v šírení nákazy COVID – 19. Našou spoločnou zodpovednosťou je chrániť zdravie a život prijímateľov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou v spoločnosti.
Vzhľadom na odporúčanie obmedziť návštevy v domovoch sociálnych služieb, pristupujeme aj my k tomuto preventívnemu opatreniu a dočasne obmedzujeme návštevy v zariadení.
Individuálne budeme riešiť len návštevy pri lôžku prijímateľov vo vážnom zdravotnom stave.
Veríme, že situácia sa postupne znova upokojí.
Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť Vašich blízkych.

TÝMTO OPATRENÍM SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ PREDCHÁDZAJÚCE ZMENY V BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENIACH S VÝNIMKOU NÁSTUPU NOVÝCH PRIJÍMATEĽOV A OPATRENÍ PLATNÝCH PRE ČASŤ PRI VINOHRADOCH.

 


COVID-19

  • Krízový plán v  prípade nariadenia  karantény  v DSS a ZpS Rača  z  dôvodu  potvrdeného  výskytu  ochorenia COVID-19: Otvoriť dokument (PDF)

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

ubytovanie   v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

celodennú stravu   pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

opatrovateľskú starostlivosť   pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

ošetrovateľskú starostlivosť    podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

parkovisko

tiché prostredie

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: