Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Štedrý deň bol naozaj štedrý aj v našom zariadení.

Obyvatelia boli bohato obdarovaní vďaka iniciatíve Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Krabice plné rôznych milých aj potrebných maličkostí, sladkostí, želaní a najmä lásky boli rozdané každému jednému obyvateľovi a vyčarovali na tvárach úsmev aj slzy dojatia. Tieto dary prišli do zariadenia v dostatočnom predstihu ešte začiatkom decembra, aby prešli dôkladnou karanténou a dezinfekciou. Okrem úplného zabezpečenia stravy aj starostlivosti tak obyvatelia mali možnosť tešiť sa aj z tejto vianočnej tradície.

Ďakujeme iniciatíve „krabice lásky“ za bohaté darčeky a ďakujeme aj príbuzným za pochopenie. 

 


OZNAM

Milí obyvatelia,

ak plánujete navštíviť počas vianočných sviatkov svoju rodinu či priateľov, dovoľte, aby sme vás oboznámili s podmienkami návratu do zariadenia:

Prijímatelia, ktorí mali pri testovaní dňa 17.12.2020  negatívny PCR test a napriek zhoršenej epidemiologickej situácie v DSS a ZpS Rača  sa rozhodli  opustiť zariadenie, sú povinní na základe usmernenia RUVZ dodržať 10 dňovú karanténu mimo zariadenia.

Po návrate do zariadenia:

  • preukážu sa čestným prehlásením o dodržaní 10 dňovej karantény,
  • preukážu čestným prehlásením o zabezpečení všetkých potrebných opatrení počas pobytu v domácom  prostredí a pri preprave zo zariadenia a do zariadenia,
  • preukážu sa negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hod.,
  • po návrate  absolvujú karanténu cca 5 dní  a následne absolvujú antigénový test v zariadení. 

Pri návrate do zariadenia prosíme Vás o včasné kontaktovanie minimálne 5 pracovných dní sociálneho pracovníka, nakoľko kapacita karanténnych miestnosti v zariadení je obmedzená.

Prajeme Vám pokojné a príjemné  prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny.

 Ďakujeme za pochopenie, zostávajme zodpovední!


VÁŽENÍ PRÍBUZNÍ

Vzhľadom na zhoršenú situáciu neprijímame žiadne balíčky ani darčeky.

Klienti majú zabezpečenú kompletnú stravu aj starostlivosť.

Pre konkrétne informácie o klientoch prosím kontaktujte priamo zdravotnú sestru daného úseku.

1 úsek/prízemie 0917 517 733
2 úsek/1.poschodie 0903 988 449
3 úsek/2.poschodie 0917 405 293
4 úsek/3.poschodie 0915 792 568

Darčeky pre svojich blízkych si prosím uchovajte do nového roka. Pevne veríme, že situácia sa čoskoro upokojí a my všetci budeme môcť spoločne oslavovať sviatky lásky a pokoja v zdraví a vo vzájomnej spokojnosti celý nasledujúci rok 2021. 

Ďakujeme za porozumenie a podporu.


V ďalšom kole priebežného testovania domovov sociálnych služieb sa v našom zariadení dňa 4.12.2020

opäť potvrdili negatívne výsledky na Covid-19 u všetkých testovaných prijímateľov aj zamestnancov! 

Ďakujeme všetkým za spoluprácu, zostávame zodpovední!   


Z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého stavu pandémie prijímatelia sociálnych služieb

v časti Pri vinohradoch

na spoločnom stretnutí dňa 09.11.2020 o 11:00 hod.  odsúhlasili, že vo vlastnom záujme zodpovedne zvážia opúšťanie zariadenia len na čas:

nevyhnutného nákupu od 9,00 – 11,00 hod. do najbližšej predajne (pokiaľ nákupy nezabezpečia príbuzní a zároveň je stále v ponuke odoberanie stravy),
návštevy lekára len na nevyhnutné ošetrenie (po návšteve vyšetrenia je povinná karanténa, ktorá bude ukončená testovaním na Covid-19 u nás v zariadení zdarma),
vybavovania nevyhnutných úradných záležitosti pokiaľ neznesú odklad.

V platnosti ostávajú nariadenia: 
– návštevy v zariadení sú pozastavené, 
– iné aktivity mimo zariadenia, s výnimkou vyššie uvedených, sa naďalej neodporúčajú,
– nosenie RÚŠKA je povinné v interiéri aj v exteriéri zariadenia,
– stále je potrebné obmedzenie kontaktov medzi sebou, odstupy a dezinfekcia,
– 2x denne sa vykonáva monitoring príznakov COVID-19.

Ďakujeme, že ste zodpovední voči sebe, aj voči svojmu okoliu!


Opäť ponúkame možnosť video rozhovoru so svojimi blízkymi prostredníctvom aplikácie SKYPE. 

V prípade záujmu kontaktujte sociálne terapeutky príslušného úseku.


PREVENTÍVNE OBMEDZENIE NÁVŠTEV od 26.8.2020  Podbrezovská 28

 

Červený semafor označil Bratislavu za vysoko rizikovú v šírení nákazy COVID – 19. Našou spoločnou zodpovednosťou je chrániť zdravie a život prijímateľov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou v spoločnosti.
Vzhľadom na odporúčanie obmedziť návštevy v domovoch sociálnych služieb, pristupujeme aj my k tomuto preventívnemu opatreniu a dočasne obmedzujeme návštevy v zariadení.
Individuálne budeme riešiť len návštevy pri lôžku prijímateľov vo vážnom zdravotnom stave.
Veríme, že situácia sa postupne znova upokojí.
Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť Vašich blízkych.

TÝMTO OPATRENÍM SÚ DOČASNE POZASTAVENÉ PREDCHÁDZAJÚCE ZMENY V BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENIACH S VÝNIMKOU NÁSTUPU NOVÝCH PRIJÍMATEĽOV A OPATRENÍ PLATNÝCH PRE ČASŤ PRI VINOHRADOCH.


COVID-19

  • Krízový plán v  prípade nariadenia  karantény  v DSS a ZpS Rača  z  dôvodu  potvrdeného  výskytu  ochorenia COVID-19: Otvoriť dokument (PDF)

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

ubytovanie   v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

celodennú stravu   pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

opatrovateľskú starostlivosť   pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

ošetrovateľskú starostlivosť    podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

parkovisko

tiché prostredie

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: