Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

 

   ,,Domov nie je miesto kde bývaš, ale kde ti rozumejú“       

 

 

ČO POSKYTUJEME

UBYTOVANIE

v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

CELODENNÁ STRAVA

pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

OPATROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ 

pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ 

podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

Zastávka Púchovská

električka č. 7, 3

autobusy 56, 59, 65, 506, 510, 520, 531, 540, 550

Zastávka Tbiliská

autobusy 52, 56, 65

 

parkovisko

Možnosť parkovania pred zariadením zdarma.

 

 

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.
! POZOR ! –> dôležité informácie ohľadom návštev
NÁVŠTEVY

V PRIESTOROCH NA PODBREZOVSKEJ 28, BRATISLAVA

návštevy si prosím dohodnite telefonicky na INFORMÁCIÁCH 02/44 88 98 15 alebo 0917 517 722.

NÁVŠTEVY MÔŽU PREBIEHAŤ:

  1. NA TERASE ZARIADENIA
  • počas návštevy si môžete zapožičať deky, ktoré sú na informáciách
  • návštevy sa nahlasujú na presný čas, doba návštev je 60 min.
  1. V NÁVŠTEVNEJ MIESTNOSTI
  • v prípade zhoršeného počasia môžete pre návštevu využiť návštevnú miestnosť na prízemí zariadenia oproti výťahom (kľúče sú na vrátnici)
  1. V ZÁHRADE AREÁLU alebo MIMO ZARIADENIA
  • po nahlásení na informáciách bez obmedzenia času a osôb

Návštevu môžete vykonať:
a) len s respirátorom FFP2

b) preukázaním sa potvrdenia o kompletnom zaočkovaní alebo negatívnom výsledku antigénového testu

c) po dezinfekcii rúk pri vstupe do zariadenia

  • prinesené veci pre prijímateľov odovzdajte prosím na informáciách
  • zdržiavajte sa len na vyhradenom mieste pre návštevy
  • nie je povolený voľný pohyb po budove

Prajeme vám príjemne prežitý spoločný čas, ďakujeme Vám za pochopenie a dodržiavanie nutných opatrení.

 

Mgr. Miroslava Tatarkovičová
riaditeľka DSS a ZpS Rača

 

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: