Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

 

   ,,Domov nie je miesto kde bývaš, ale kde ti rozumejú“       

 

 

ČO POSKYTUJEME

ubytovanie | pomoc pri odkázanosti | celodennú stravu

UBYTOVANIE

v 2 alebo 1-lôžkovej izbe, individuálny prístup, dennú aktivizáciu podľa schopností a možností prijímateľa, duchovné služby, úschovu cenných vecí,… poskytujú a zabezpečujú skúsení sociálni pracovníci a sociálni terapeuti,

 

CELODENNÁ STRAVA

pripravovanú priamo v  kuchyni zariadenia, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a predpísanú diétu prijímateľov,

 

OPATROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ 

pomoc a podporu pri zvládaní bežných  sebaobslužných úkonov:  hygieny, kúpania,  stravovania, obliekania, pohybu, zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky a sanitárky,

 

OŠETROVATEĽSKÚ STAROSTLIVOSŤ 

podávanie liekov, injekcií, preväzy, odbery, meranie a sledovanie základných životných funkcií, podanie kyslíka, meranie  CRP (zápalové parametre), meranie saturácie (objem kyslíka v krvi ) pulzným oxymetrom,   zabezpečenie   liekov   podľa predpisu lekára, signalizáciu na privolanie zamestnanca, kŕmenie cez sondu, PEG, poskytujú skúsené zdravotné sestry na základe ordinácie lekára.

dostupnosť MHD

Zastávka Púchovská

električka č. 7, 3

autobusy 56, 59, 65, 506, 510, 520, 531, 540, 550

Zastávka Tbiliská

autobusy 52, 56, 65

 

parkovisko

Možnosť parkovania pred zariadením zdarma.

 

 

NEZABÚDAJTE

Tam kde končia možnosti starostlivosti v domácom prostredí, prichádza na pomoc  zariadenie sociálnych služieb. Umiestnením blízkeho človeka do zariadenia Vaša starostlivosť nekončí. Tím odborníkov nášho zariadenia sa postará o vášho príbuzného ľudsky a profesionálne. Vašu  blízkosť, prejav Vašej lásky a porozumenia nahradiť nevieme.

Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.

 Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcom dokumente: